Доступ до публічної інформації

У питаннях доступу до публічної інформації Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради керується такими нормативно-правовими актами:

Наказом начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівскої міської ради від 19 січня 2021 року № 24 «Про призначення відповідальних осіб для забезпечення доступу до публічної інформації» Шептуху Олену Миколаївну, інженера служби централізованого господарського обслуговування Управління ОКМС Дергачівської міської ради визначено відповідальною особою, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Управління ОКМС Дергачівської міської ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

До Управління ОКМС Дергачівської міської ради можна звернутися:

телефоном: (05763) 3-01-47;

письмово:

за адресою: вул. Сумський шлях, 6, м. Дергачі, 62303;

електронною поштою: dergachi.upravlinya@gmail.com;

особисто за адресою: вул. Сумський шлях, 6, м. Дергачі, 62303;

Режим роботи: Початок роботи 8.00

Перерва на обід 12.00-12.45

Кінець роботи 17.00 (п’ятниця – 15.45)

У приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради, відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», визначене спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

Також можливо отримати форми та бланки для подання письмового інформаційного запиту.

Форма бланку

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до Дергачівської міської ради або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Поділитися: