Нормативно-правова база

1.Закон України «Про освіту»

2.Закон України «Про охорону праці»

3.Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

4.Закон України « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

5.Постанова КМУ від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

6.Наказ МОН України 16.05.2019 №659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»

7.Постанова КМУ від 22.03.2001 №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»

8.Постанова КМУ від 01.08.1992 №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»

9.Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98)

10.Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)

Поділитися: