«Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без меж»

Оголошення про проведення конкурсного добору

на посаду педагогічного працівника комунальної установи «Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без меж» Дергачівської міської ради

Відповідно до рішення VII сесії Дергачівської міської ради VІІІ скликання
від 26 січня 2021 року № 26 оголошується конкурсний добір претендентів на посаду практичного психолога в комунальну установу «Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без меж» Дергачівської міської ради.

Найменування та місце знаходження закладу: Комунальна установа «Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без меж» Дергачівської міської ради. Адреса реєстрації: вул. Сумський Шлях, 6, м. Дергачі, Харківська область, 62303.

Найменування посади та умови оплати праці:

Практичний психолог - посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду педагогічних працівників закладу. Вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю «Психологія». Стаж роботи – мінімум 3 років, педагогічний.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строки їх подання. Особа, яка претендує на посаду педагогічного працівника установи подає особисто або надсилає скан-копії на електронну адресу КУ «Дергачівський ІРЦ» dergachiv.irc.20@gmail.com :

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються конкурсною комісією 20 днів з дня оголошення, з 06.05.2021 до 25.05.2021.

Етапи проведення конкурсного відбору.

1. Подача претендентами документів здійснюється з 06.05.2021 до 25.05.2021

2. Засідання конкурсної комісії для розгляду документів претендентів на посади. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються уповноваженим органом, управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради або директором КУ «Дергачівський ІРЦ» про прийняте рішення щодо їх кандидатур.

3. Складання кваліфікаційного іспиту та співбесіда відбудеться 27 травня 2021 року.

Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки;

Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами, зазначеними вище.

Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.

Претенденти, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди, про що їм повідомляється після виставлення балів членами конкурсної комісії.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності претендента та до відповідних посадових обов’язків.

4. Комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди, надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору. Гуріна Валентина Володимирівна, директор КУ «Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр «Без меж»» Дергачівської міської ради,

е-mail: dergachiv.irc.20@gmail.com

Поділитися: